جدول قیمت گذاری کوتاه

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات حق بیمه

تومان19999ماهیانه
 • پروژه پنجم

جدول قیمت گذاری آوادا برای کسب وکار

استاندارد

تومان1999ماهیانه
 • پروژه 5
 • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • کاربران نامحدود
 • 10 گیگابایت پهنای باند

حق بیمه

تومان2999ماهیانه
 • پروژه 10
 • 15 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • کاربران نامحدود
 • 20 گیگابایت پهنای باند

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • پروژه 15
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 50 گیگابایت پهنای باند

بیشترین

تومان4999ماهیانه
 • پروژه 30
 • 100 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 150 گیگا بایت پهنای باند

نامحدود

تومان5999ماهیانه
 • پروژه های نامحدود
 • ذخیره سازی نامحدود
 • کاربران نامحدود
 • پهنای باند نامحدود

 ازدوطرح جدول قیمت گذاری و گزینه های ستون حق انتخاب دارید.

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • پروژه15
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 50 گیگابایت پهنای باند

بیشترین

تومان4999ماهیانه
 • پروژه 30
 • 100 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 150 گیگابایت پهنای باند

قیمت گذاری طراحی 1 تا 5 ستون

حرفه ای

تومان3999سال
 • پروژه15
 • 30 گیگابایت حافظه
 • 50 گیگابایت پهنای باند

بیشترین

تومان4999سال
 • پروژه30
 • 100 گیگابایت حافظه
 • 150 گیگابایت پهنای باند

طراحی قیمت گذاری 2 تا 4 ستون

 رنگ های سفارشی جدول قیمت گذاری

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • پروژه 15
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

تغییر رنگ پس زمینه

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • پروژه 15
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

تغییر مرز رنگ

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • پروژه 15
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

تغییر رنگ تقسیم

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ستون های برجسته با اولویت

استاندارد

تومان1999ماهیانه
 • پروژه 5
 • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • کاربران نامحدود
 • 10 گیگابایت پهنای باند

حق بیمه

تومان2999ماهیانه
 • پروژه10
 • 15 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • کاربران نامحدود
 • 20 گیگابایت پهنای باند

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • پروژه15
 • 30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • کاربران نامحدود
 • 50 گیگابایت پهنای باند

بیشترین

تومان4999ماهیانه
 • پروژه30
 • 100 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • کاربران نامحدود
 • 150گیگابایت پهنای باند

کنترل کامل بر نوع ارز و موقعیت

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • پروژه15
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

علامت ارز

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

حرفه ای

3999تومان
 • پروژه 15
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

موقعیت ارز

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

حرفه ای

تومان3999سالانه
 • پروژه15
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

قیمت گذاری زمان / طول

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عضویت 70000 کاربر راضی آوادا!

خرید ازآوادا هم اکنون!