فهرست مهمترین کارفرمایان شرکت مهندسی آبان رود تدبیر

  آب منطقه ای اردبیل

آب منطقه ای کرمانشاه

آب و فاضلاب البرز

آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران

  آب منطقه ای آذربایجان غربی

آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

توسعه منابع آب و نیروی ایران

  آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

آب منطقه ای لرستان

آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی

سازمان بهزیستی کشور

  آب منطقه ای خراسان جنوبی

آب منطقه ای مرکزی

آب و فاضلاب زنجان

شهرداری کرج

  آب منطقه ای قزوین

آب منطقه ای هرمزگان

آب و فاضلاب گلستان

شهرداری تهران

  آب منطقه ای قم

آب منطقه ای یزد

آب و فاضلاب لرستان

مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا)

  آب منطقه ای کردستان

آب و برق خوزستان

آب و فاضلاب مرکزی

موسسه تحقیقات آب

  آب منطقه ای سمنان

آب و فاضلاب قزوین

آب و فاضلاب قم

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

  آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

آب و فاضلاب منطقه ۱تهران

آب و فاضلاب شیراز

 

 

untitled