3

زمینه های فعالیت:

– مطالعات طرحهای توسعه آبیاری شامل: تهیه طرح های شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطالعات طرح های جامع توسعه کشاورزی و منابع طبیعی

– طراحی و اجرای سیستم های نوین آبیاری

– مطالعات و برنامه‌ریزی و تهیه طرح ها و پروژه‌ها در زمینه‌های تأمین آب، حفاظت آب و خاک و آبخیزداری، توسعه عمران روستایی و عشایری

 

پروژه های انجام شده:

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی احداث کانال اصلی چنگایی

آب منطقه ای لرستان

۲

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی چنگائی

آب منطقه ای لرستان

۳

مطالعات علاج بخشي آبگير و حفاظت از كانال انتقال طرح تغذيه مصنوعي خوي

آب منطقه ای آذربایجان غربی

۴

بازنگری و طراحی ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد

آب منطقه ای آذربایجان غربی

۵

طرح حفاظت آبگیر ایستگاه پمپاژ و ساماندهی تکمیلی رودخانه کشکان در محدوده چم مهر

آب منطقه ای لرستان

۶

مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی چنگایی خرم آباد

آب منطقه ای لرستان

۷

تهیه سیمای طرح سد و شبکه سبلان برای ارائه به Eco بانک

آب منطقه ای اردبیل

۸

IDB تهیه پروپوزال مالی برای طرح سد و شبکه سبلان برای

آب منطقه ای اردبیل