خدمات مشاوره

ردیف

عنوان

کارفرما

1

مطالعات بهسازی، ساماندهی و تجمیع آبدهی خروجی از مظاهر چشمه گورگور

آب منطقه ای اردبیل

2

مطالعات تعيين کمبودهای مدل رياضی و تهيه مدل رياضی کمی و کيفی محدوده مطالعاتی اردبيل

آب منطقه ای اردبیل

3

تهیه ترجمه سیمای طرح سد و شبکه سبلان برای ارائه به Eco بانک

آب منطقه ای اردبیل

4

تهیه پروپوزال مالی برای طرح سد و شبکه سبلان برای IDB

آب منطقه ای اردبیل

5

مطالعات علاج بخشي آبگير و حفاظت از كانال انتقال طرح تغذيه مصنوعي خوي

آب منطقه ای آذربایجان غربی

6

بازنگری و طراحی ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد

آب منطقه ای آذربایجان غربی

7

مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی دشت های جونقان، فارسان و خانمیرزا

آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

8

مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی دشت مال خلیفه

آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

9

مطالعات موردی منابع آبهای سطحی و حریم بستر رودخانه های استان خراسان جنوبی

آب منطقه ای خراسان جنوبی

10

مطالعات ساماندهی رودخانه های شهرستان فردوس

آب منطقه ای خراسان جنوبی

11

مطالعات ساماندهی رودخانه های شهرستان سربيشه

آب منطقه ای خراسان جنوبی

12

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح اضطراری ساماندهی و مهار سیلاب شهر سربیشه

آب منطقه ای خراسان جنوبی

13

مطالعات طرح ساماندهی اضطراری رودخانه های شهرستان بشرویه

آب منطقه ای خراسان جنوبی

14

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های دامن، بمپور و ایرندگان

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

15

مطالعه مرحله اول ساماندهی و حد بستر و حریم رودخانه هوشک و سیمیش شهرستان سراوان

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

16

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه اسپکه

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

17

طرح ملی – فرهنگی دانش آموزی نجات آب دشت قزوین

آب منطقه ای قزوین

18

مطالعات بازنگری و علاج بخشی ایستگاه پمپاژ مرگ

آب منطقه ای قزوین

19

مطالعات پتانسیل یابی برداشت مصالح رودخانه ای بخش کهک قم

آب منطقه ای قم

20

مطالعات سقف کف شکنی چاه های دشت قم

آب منطقه ای قم

21

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه قزل اوزن

آب منطقه ای کردستان

22

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه قزل اوزن

آب منطقه ای کردستان

23

مطالعات حد بستر و حریم رودخانه قشلاق

آب منطقه ای کردستان

24

مطالعات حد بستر و حریم رودخانه مرزی بناوه سوته

آب منطقه ای کردستان

25

مطالعه، شناسایی و پایش کیفی منابع آب در دشت دهدشت

آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

26

مطالعه، شناسایی و پایش کیفی منابع آب در دشت یاسوج

آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

27

مطالعات شناسایی و پایش کیفی آبخوان دشت امامزاده جعفر

آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

28

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی احداث کانال اصلی چنگایی

آب منطقه ای لرستان

29

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی چنگائی

آب منطقه ای لرستان

30

عملیات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های کشکان بالا و خرگوشناب الشتر

آب منطقه ای لرستان

31

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی ساماندهی رودخانه ویسیان، کشکان و ماربره

آب منطقه ای لرستان

32

طرح حفاظت آبگیر ایستگاه پمپاژ و ساماندهی تکمیلی رودخانه کشکان در محدوده چم مهر

آب منطقه ای لرستان

33

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی ساماندهی رودخانه تیره در محدوده یوسف آباد

آب منطقه ای لرستان

34

طرح ساماندهی رودخانه زز در محل امامزاده پیرامام و کشکان در چشمه طلا

آب منطقه ای لرستان

35

طرح ساماندهی رودخانه سیلاخور در محدوده بند انحرافی نصیرآباد و روستای یوسف آباد

آب منطقه ای لرستان

36

مطالعات ساماندهی رودخانه چم مهر-چنگایی خرم آباد

آب منطقه ای لرستان

37

مطالعات ساماندهی کاووسی جایدر

آب منطقه ای لرستان

38

ساماندهی رودخانه کشکان -چم مهر

آب منطقه ای لرستان

39

مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی چنگایی خرم آباد

آب منطقه ای لرستان

40

مدل کمی و کیفی ریاضی دشت شازند اراک

آب منطقه ای مرکزی

41

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه های قره چای، مزلقان، شراء و لعل بار

آب منطقه ای مرکزی

42

مطالعات حفاظت کیفی منابع آب شرب شهر اراک

آب منطقه ای مرکزی

43

مطالعات شناسایی و پایش کیفی آبخوان دشت اراک

آب منطقه ای مرکزی

44

مطالعات سقف کف شکنی چاههای دشت اراک

آب منطقه ای مرکزی

45

مهار سیلاب نظم آباد اراک

آب منطقه ای مرکزی

46

مطالعات حد بستر و حریم و طرح اضطراری ساماندهی و عملیات نقشه برداری رودخانه تلنگ

آب منطقه ای هرمزگان

47

مطالعات حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه حاجی آباد

آب منطقه ای هرمزگان

48

مطالعات نیمه تفضیلی محدوده های مطالعاتی میناب بمانی و شمیل تخت

آب منطقه ای هرمزگان

49

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی و تعیین نقاط حادثه خیز رودخانه رویدر

آب منطقه ای هرمزگان

50

مطالعات حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه ها و مسیلهای بندر لنگه

آب منطقه ای هرمزگان

51

مطالعات ساماندهی رودخانه های رودان و فاریاب در محدوده های آسیب پذیر

آب منطقه ای هرمزگان

52

مطالعات چگونگي آزادسازي بستر و حريم رودخانه فارياب رودان

آب منطقه ای هرمزگان

53

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی رپرگذاری بستر رودخانه فاریاب و رودان

آب منطقه ای هرمزگان

54

مطالعات حد بستر و حریم و طرح اضطراری ساماندهی و نقشه برداری رودخانه دوراهی تیاب میناب

آب منطقه ای هرمزگان

55

حد بستر و حریم و ساماندهی چاه اسماعیل میناب

آب منطقه ای هرمزگان

56

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح اضطراری ساماندهی رودخانه های تیرور و گوربند

آب منطقه ای هرمزگان

57

مطالعات نیمه تفضیلی منابع آب محدوده های مطالعاتی ساغند، اله آباد و دق تل حمید

آب منطقه ای یزد

58

مطالعات توسعه تصفیه خانه های 32 روستا، روح کندی و آج اشمه جهت آبرسانی به مجتمع خروسلو

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

59

مطالعات بازنگری و اصلاح شبکه توزیع آب شهر گالیکش

آب و فاضلاب گلستان

60

مطالعات و نظارت بر اجرای طرح آبرسانی به مجتمع فرهنگی، تحقیقاتی چهارده معصوم علی آباد خرم آباد

آب و فاضلاب لرستان

61

مطالعات طرح اولیه تصفیه خانه فاضلاب شهر باقرشهر و تهیه مدل مالی برای جذب سرمایه گذار خصوص به روشهای مختلف نظیر BOT و بیع متقابل

آب و فاضلاب منطقه 6 تهران

62

تعیین هدر رفت آب و کاهش تلفات فیزیکی در محدوده نواحی 17 شهریور و شهرری

آب و فاضلاب منطقه 6 تهران

63

خدمات اصلاح و بروزرسانی پایگاه داده مکانی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران

آب و فاضلاب منطقه یک تهران

64

مطالعات مرحله اول تامین آب نیروگاه پرند

تولید برق پرند مپنا

65

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی توس (مشهد مقدس)

تولید برق طوس مپنا

66

طراحی شبکه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خرم آباد

67

طرح تعیین حریم دریا به صورت موردی

دو شرکت کشتی سازی

68

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی احداث دیوار ساحلی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر

سازمان بهزیستی کشور

69

مطالعات طراحی پارک حاشیه نهر دلمبر

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج

70

جمع آوری آب سطحی و فاضلاب کارخانه کاغذ پارس

شرکت تحقیقات پیشرفته

71

طراحي شهري رود دره فرحزاد

شهرداری منطقه 2 تهران

72

مطالعات ساختار عملیات اضطرار سیلاب شکست سدهای خوزستان

موسسه تحقیقات آب

 

خدمات مدیریت ساخت

ردیف

عنوان

کارفرما

1

اجرای عملیات نشانه گذاری حد بستر و حریم رودخانه حاجی آباد

آب منطقه ای هرمزگان

2

اجرای کف سازی، رنگ آمیزی کف و دیواره های نیروگاه مارون

آب و برق خوزستان

3

اجرای عملیات 12000 متر لوله گذاری انشعابات سری و پراکنده فاضلاب در محدوده عملیاتی آب و فاضلاب منطقه مهرشهر

آب و فاضلاب البرز

4

اجرای عملیات لوله گذاری انشعابات فاضلاب خانگی به طول 16 کیلومتر در محدوده عملیاتی کرج بزرگ

آب و فاضلاب البرز

5

عملیات لوله گذاری فاضلاب خیابان استخر عظیمیه

آب و فاضلاب البرز

6

اجرای شبکه توزیع آب فاز 4 شهرک فرهنگیان به طول 1450 متر

آب و فاضلاب البرز

7

احداث مجتمع آبرسانی ایلخی از توابع شهرستان گرمی

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

8

احداث مخازن بتنی و پلی اتیلنی جهت آبرسانی به روستاها در شهرستان مراغه

آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی

 

خدمات بهره برداری

ردیف

عنوان

کارفرما

1

خدمات بهره برداری و پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری سد و تاسیسات وابسته سد دامغان

آب منطقه ای سمنان

2

خدمات گشت و بازرسي شبانه روزي جهت جلوگيري از تخلفات منابع آبي و انسداد چاههاي غير مجاز در محدوده عملكرد شركت آب منطقه ای قزوین

آب منطقه ای قزوین

3

عملیات بهره برداری، نگهداری و حفظ و حراست از تاسیسات سد گاوشان

آب منطقه ای کرمانشاه

4

عملیات بهره برداری، نگهداری و حفظ و حراست از تاسیسات سد گاوشان

آب منطقه ای کرمانشاه

5

عملیات مراقبت از چاه ها و مخازن، بازدید (گشت زنی)، کلرزنی و کلرسنجی تاسیسات آبرسانی آبفا نظرآباد و تنکمان و رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

6

عملیات مراقبت از چاه ها و مخازن، بازدید (گشت زنی)، کلرزنی و کلرسنجی تاسیسات آبرسانی آبفا نظرآباد و تنکمان و رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

7

عملیات تعمیرات و نگهداری از چاه ها و مخازن، بازدید، کلرزنی و کلرسنجی تأسیسات آبرسانی امور آبفا نظرآباد و تنکمان و رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

8

عملیات نگهداری و تعمیرات سیستمهای کلرزنی گازی و مایعی استان البرز

آب و فاضلاب البرز

9

مراقبت از چاه ها و مخازن، بازدید (گشت زنی)، کلرزنی و کلرسنجی تاسیسات آبرسانی آبفا منطقه نظرآباد و تنکمان بعلاوه رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

10

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای 90-93

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

11

راهبري، نگهداري و بهره برداري از تصفیه خانه فاضلاب و خطوط انتقال و شبکه جمع آوري فاضلاب شهر زنجان

آب و فاضلاب زنجان

12

اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، شستشو، حراست و نگهبانی از شبکه فاضلاب شهرستان البرز (الوند، محمدیه، بیدستان، مهرگان و شریفیه) و تصفیه خانه شریفیه

آب و فاضلاب قزوین

13

راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین

آب و فاضلاب قزوین

14

راهبری، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهر تاکستان

آب و فاضلاب قزوین

15

خدمات اپراتوری و بهره برداری و نگهداری خط انتقال آب و تصفیه خانه شهر ساوه

آب و فاضلاب مرکزی

16

خدمات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال شهر اراک

آب و فاضلاب مرکزی

17

راه اندازي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات تاسيسات وتجهيزات تصفيه خانه آب ساوه

آب و فاضلاب مرکزی

18

راه اندازي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات تاسيسات وتجهيزات تصفيه خانه آب ساوه

آب و فاضلاب مرکزی