7

زمینه های فعالیت:

– مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح های مهندسی رودخانه

– مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح های آبیاری و زهکشی

– مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح های آب و فاضلاب

پروژه های انجام شده:

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

مطالعات و نظارت بر اجرای طرح آبرسانی به مجتمع فرهنگی، تحقیقاتی چهارده معصوم علی آباد خرم آباد

آب و فاضلاب لرستان

۲

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی ساماندهی رودخانه ویسیان، کشکان و ماربره

آب منطقه ای لرستان

۳

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی احداث دیوار ساحلی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر

سازمان بهزیستی کشور

۴

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی رپرگذاری بستر رودخانه فاریاب و رودان

آب منطقه ای هرمزگان

۵

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح اضطراری ساماندهی و مهار سیلاب شهر سربیشه

آب منطقه ای خراسان جنوبی

۶

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح اضطراری ساماندهی رودخانه های تیرور و گوربند

آب منطقه ای هرمزگان

۷

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی احداث کانال اصلی چنگایی

آب منطقه ای لرستان

۸

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی چنگائی

آب منطقه ای لرستان