پروژه های انجام شده

 

 

ردیف

عنوان

کارفرما

1

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای 92-93

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

2

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای 91-92

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

3

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای 90 -91

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

4

عملیات نگهداری و تعمیرات سیستمهای کلرزنی گازی و مایعی استان البرز

آب و فاضلاب البرز

5

راه اندازي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات تاسيسات وتجهيزات تصفيه خانه آب ساوه

آب و فاضلاب مرکزی

6

راه اندازي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات تاسيسات وتجهيزات تصفيه خانه آب ساوه

آب و فاضلاب مرکزی

7

خدمات اپراتوری و بهره برداری و نگهداری خط انتقال آب و تصفیه خانه شهر ساوه

آب و فاضلاب مرکزی