لیست پرسنل دفتر مرکزی شرکت مهندسی آبان رود تدبیر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سابقه کار

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

سمت در شرکت

نوع همکاری

محل تحصیل

رشته تحصیلی

محل تحصیل

رشته تحصیلی

محل تحصیل

رشته تحصیلی

۱

محسن محمودی وانعلیا

۱۹

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی
عمران- بهره برداری از سد و شبکه

 صنعتی شریف

مهندسی عمران- هیدرولیک

بوغازیچی استانبول

هیدرولیک

رییس هیئت مدیره

تمام وقت

۲

احمد يعقوبي

۱۰

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی عمران- بهره
برداری از سد و شبکه

دانشکده فنی – تهران مرکز

 مهندسی عمران آب

 

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

تمام وقت

۳

احسان ملک عباسلو

۱۰

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی
عمران- بهره برداری از سد و شبکه

دانشکده فنی – تهران مرکز

 مهندسی عمران آب

 

 

نایب رئیس هیئت مدیره

تمام وقت

۴

جواد اشجاري

۱۷

 تهران

زمین شناسی

 شیراز

آب زیرزمینی

 شیراز

آب زیرزمینی

سهامدار و مدیر کمیسیون فنی

تمام وقت

۵

علی داننده مهر

۱۴

 آزاد تبریز

مهندسی عمران- عمران

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی عمران- مهندسی رودخانه

بین الملل استانبول

هیدرولیک

کارشناس ارشد مهندسی رودخانه

تمام وقت

۶

سکینه علیزاده ایلخانلار

۱۵

مازندران

حقوق قضایی

 

 

 

 

سهامدار و مدیر مالی و اداری

تمام وقت

۷

ابراهیم کلی وند

۱۵

گیلان

مهندسی آبیاری و آبادانی

 

 

 

 

کارشناس منابع آب

تمام وقت

۸

بهمن علینژاد

۱۱

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی برق – انتقال و توزیع

 صنعتی شریف

برق- قدرت

صنعتی شریف

برق- قدرت

کارشناس طراحی تاسیسات برقی

پاره وقت

۹

پرین کیا

۹

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی عمران- آب و فاضلاب

 تهران

مهندسی عمران-محیط زیست

 

 

کارشناس آب و فاضلاب

تمام وقت

۱۰

تقی جعفرزاده

۱۸

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی عمران- آب و فاضلاب

علم و صنعت ایران

عمران- محیط زیست

تهران

عمران- محیط زیست

مشاور عالی آب و فاضلاب

پاره وقت

۱۱

حسن بيرامي فام ملكي

۷

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی عمران- آب و فاضلاب

 

 

 

 

کارشناس آب و فاضلاب

تمام وقت

۱۲

حسن مرفع

۶

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی عمران- آب و فاضلاب

تهران

عمران- راه و ترابری

 

 

کارشناس آب و فاضلاب

تمام وقت

۱۳

رضا زعفریان

۱۷

 صنعتی شریف

مهندسی صنایع- تولید صنعتی

 علم وصنعت

مهندسی صنایع- مهندسی صنایع

 صنعتی شریف

مهندسی صنایع-سیستم ها و تولید

مدیر واحد کنترل پروژه

پاره وقت

۱۴

رضا سلحشور

۷

 لرستان

مهندسی کشاورزی – آب

 تهران

مهندسی منابع آب

 

 

کارشناس منابع آب

تمام وقت

۱۵

سعید اسکندری

۱۲

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی عمران- آب و فاضلاب

 تربیت مدرس

مهندسی عمران-محیط زیست

 

 

طراحی شبکه های آب و فاضلاب

پاره وقت

۱۶

سمیه دولتخواهی

۱۰

 علوم پزشکی

بهداشت محیط

 

 

 

 

کارشناس آب و فاضلاب

تمام وقت

۱۷

سیما کاظمی

۸

 سیستان و بلوچستان

برق-الکترونیک

 یزد

برق- مخابرات/سیستم

 

 

تله متری و تآسیسات برقی

تمام وقت

۱۸

عادل ابراهیمی لویه

۲۱

اصفهان

پژوهشگري علوم اجتماعي

شهید بهشتی

پژوهش علوم اجتماعي

پیام نور

جامعه شناسی

کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی

پاره وقت

۱۹

عادل عتیقی­نژاد

۱۲

 صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

مهندسی عمران- آب و فاضلاب

 

 

 

 

مهندس ناظر

پاره وقت

۲۰

عباس مرفع

۱۲

علمی کاربردی

صنعت آب و برق

عمران- آب و فاضلاب

 

 

 

 

کارشناس آب و فاضلاب

تمام وقت

۲۱

محسن بمانی احمد آباد

۱۱

 صنعتی شاهرود

زمین شناسی-محض

 سیستان و بلوچستان

آب شناسی (هیدروژئولوژی)

 

 

کارشناس آب زیر زمینی

تمام وقت

۲۲

محمد محمودی وان علیا

۵

 ساریان – ساری

مهندسی عمران – تکنولوژی عمران

 

 

 

 

کارشناس تاسیسات آب و فاضلاب

تمام وقت

۲۳

ملیحه جمالی

۹

 آزاد اسلامي- تهران‏شمال

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

 

 

 

 

کارشناس اقتصادی-اجتماعی

تمام وقت

۲۴

میثم نوری ملالر

۶

اردبیل

شیمی آلی

 آزاد واحد اردبیل

شیمی آلی

پیام نور- مشهد

شیمی آلی

کارشناس کیفیت آب

تمام وقت

۲۵

همت سلامی

۱۴

 شهید بهشتی تهران

زمین شناسی

 شهید بهشتی تهران

زمینشناسی (آبهای زیرزمینی)

 شهید بهشتی

زمین شناسی(آبهای زیرزمینی)

زمین شناسی و آب زیرزمینی

تمام وقت