پروژه های انجام شده

 

 

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای ۹۲-۹۳

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

۲

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای ۹۱-۹۲

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

۳

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای ۹۰ -۹۱

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

۴

عملیات نگهداری و تعمیرات سیستمهای کلرزنی گازی و مایعی استان البرز

آب و فاضلاب البرز

۵

راه اندازي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات تاسيسات وتجهيزات تصفيه خانه آب ساوه

آب و فاضلاب مرکزی

۶

راه اندازي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات تاسيسات وتجهيزات تصفيه خانه آب ساوه

آب و فاضلاب مرکزی

۷

خدمات اپراتوری و بهره برداری و نگهداری خط انتقال آب و تصفیه خانه شهر ساوه

آب و فاضلاب مرکزی